ផលិតផល_បដា

ផលិតផល

D640

  • អតិថិជនស្តើងសហគ្រាស Centerm D640

    អតិថិជនស្តើងសហគ្រាស Centerm D640

    បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធដំណើរការ Intel Jasper lake 10w ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការគ្រប់គ្រាន់ជាអតិថិជនស្តើងដែលសក្តិសមសម្រាប់កុំព្យូទ័រសម្រាប់ការអប់រំ សហគ្រាស និងស្ថានីយការងារ។Citrix, VMware និង RDP ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​តាម​លំនាំដើម ហើយ​ក៏​អាច​បំពេញ​តាម​ករណី​ភាគច្រើន​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ​លើ​ពពក។លើសពីនេះទៅទៀត 2 DP និងមុខងារពេញលេញមួយប្រភេទ USB-C នឹងឧទ្ទិសដល់សេណារីយ៉ូអេក្រង់ច្រើន។

ទុកសាររបស់អ្នក។